Δήλωση απορρήτου

A. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, δεσμεύεστε από την τρέχουσα Δήλωση Απορρήτου και πρέπει να διαβάζετε το κείμενό της για να σιγουρευτείτε ότι σας βρίσκει σύμφωνους.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με ευθύνη της European Trades LTD με σκοπό:

  1. την απόδοση & εκτέλεση του συμφωνητικού αγοραπωλησίας επί των προϊόντων που αγοράσατε, ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνητικού ανάμεσα σ’ εσάς και σε εμάς.
  2. την παροχή βοήθειας στα αιτήματά σας, και
  3. την παροχή πληροφοριών σε εσάς σχετικά με τα προϊόντα της pourmaison ή οποιοιασδήποτε άλλης μάρκας/εταιρίας που ανήκει στον όμιλο European Trades LTD (των οποίων τα προϊόντα σχετίζονται με τα τμήματα, διακόσμησης, υφασμάτων, ενδυμάτων, οικιακών προϊόντων, και οποιονδήποτε προϊόντων συμπληρωματικών προς τα άνω), περιλαμβανομένων, σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα, την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών μέσω e-mail, ή με οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως το SMS). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη τέτοιων επικοινωνιών μεταβαίνοντας στο τμήμα Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ αυτού του ιστότοπου και αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από το τμήμα Newsletter.

B. Σε περίπτωση που μας προωθήσετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων θα έχετε την ευθύνη να μας ενημερώσετε σχετικά με τη χρήση αυτού του είδους δεδομένων και να αποκτήσετε την σχετική ρητή συγκατάθεση. Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα προϊόν ή μια δωροεπιταγή, τότε τα προσωπικά δεδομένα του τρίτου προσώπου που μας έχετε διαθέσει θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. την διαχείριση της παράδοσης και/ή επιβεβαίωση της ορθής παραλαβής του αντίστοιχου προϊόντος και
  2. την παροχή βοήθειας σχετικά με ερωτήματα ή υποδείξεις που μπορεί να διατυπώσετε σχετικά με το εν λόγω προϊόν.

Γ.  Η European Trades ΕΠΕ, με καταχωρημένη διεύθυνση στην Πέτρου Ράλλη 375, Νίκαια, 18450, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του αρχείου, αναλαμβάνει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας εμπιστευτικά & να εξασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και ένσταση, στέλνοντας μια επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση ή στην καταχωρημένη διεύθυνση της European Trades ΕΠΕ, όπως αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο, ή μέσω e-mail στο sales@pourmaison.com αναφορά στην “Pourmaison”.4. Για να επιτύχουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο ανωτέρω τμήμα 2, μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε ή να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα, που μας έχετε διαθέσει, στην μητρική εταιρία του ομίλου European Trades ΕΠΕ. Σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την διάθεση δεδομένων μέσω αυτού του ιστότοπου, μας παρέχετε ρητά την εξουσιοδότηση να αποκαλύψουμε ή/και να μεταφέρουμε τα εν λόγω δεδομένα στις προαναφερθείσες εταιρίες του European Trades ΕΠΕ.

Δ. Ο Χρήστης (εσείς) εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνει να μας ενημερώσει για οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταβολή σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στον ιστότοπο, ή στον υπεύθυνο του ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέσω της διάθεσης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες εγγραφής θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Ε. Cookies:
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτό τον ιστότοπο, που είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, με πρωταρχικό σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους κι άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Αποδεχόμενοι την πολιτική απορρήτου συναινείτε στην χρήση cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιστότοπο και που περιγράφονται στην προαναφερθείσα σελίδα.