Όροι και Προϋποθέσεις

·  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (giatospiti.gr) και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι “Όροι”).
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες εφεξής καλούμενες ενιαία ως ‘‘Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων’’), προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.
Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.
Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.

·  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ

Πώληση αγαθών μέσω αυτής της ιστοσελίδας πραγματοποιείται υπό την επωνυμία GIATOSPITI που ανήκει στη European Trades ΕΠΕ, εταιρεία με έδρα στην Πέτρου Ράλλη 375, Νίκαια, 18450, Αττική, Ελλάδα και ΑΦΜ VIES: EL997644062. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο 2104916282 .

·  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Οι λεπτομέρειες πληροφορίες ή προσωπικά που μας παρέχετε μπορούν να  υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας των δεδομένων. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών και τις λεπτομέρειες και εσείς δηλώνετε ότι το σύνολο των πληροφοριών ή στοιχείων που μας έχετε παράσχει είναι αληθείς και ακριβείς.

·  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΜΑΣ

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή / και με την τοποθέτηση κάθε παραγγελίας μέσα από αυτό καταλαβαίνετε ότι

 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για να κάνετε νόμιμες έρευνες ή εντολές.
 2. Δεν μπορείτε να κάνετε κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Αν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία και να ενημερώσουμε σχετικά τις αρμόδιες αρχές.
 3. Μα δίνετε ακριβή e-mail, ταχυδρομική και / ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας μας και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλέπε Προστασίας Δεδομένων πολιτικές μας).

Αν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας. Με την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά σε θέση να εισέρχεστε σε δεσμευτικά συμβόλαια.

·  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι παραγγελίες είναι για προϊόντα σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή γιατί τα προϊόντα δεν είναι πλέον σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα υποκατάστασης, ίσης ή υψηλότερη ποιότητα και την αξία την οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν θέλετε να παραγγείλετε τα προϊόντα υποκατάστασης θα επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που μπορεί να έχετε πληρώσει.

·  ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε προϊόντα από αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και / ή να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο σε αυτή την ιστοσελίδα. Ενώ εμείς θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να επεξεργαστούμε όλες τις εντολές που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να αρνηθούμε να διεκπεραιώσουμε ή να επιβεβαίωσουμε τη παραγγελία σας παρότι μπορεί να σας έχουμε στείλει επιβαίωση, κάτι το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Εμείς δεν θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος λόγω της απόσυρσης οποιοδήποτε προϊόντος από αυτή την ιστοσελίδα, αφαίρεση ή επεξεργασία οποιουδήποτε υλικού ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής ή για την άρνηση να επεξεργαστούμε ή να δεχτούμε μια παραγγελία παρότι έχουμε λάβει ή αποστείλει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

·  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας (βλέπε άρθρο 7 ανωτέρω), και εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας για το προϊόν (ντα) που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παράδοσης από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση παράδοσης ή, εάν δεν υπάρχει εκτιμώμενη έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, στη συνέχεια, εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Λόγοι για την καθυστέρηση θα μπορούσαν να είναι:

 1. Προσαρμογή των προϊόντων;
 2. Απρόβλεπτες περιστάσεις; ή
 3. Περιοχή παράδοσης.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η παράδοση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας, αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να τηρήσουμε την ημερομηνία παράδοσης που θα πρέπει να τηρείται ενήμερη και να προσφέρει μια επιλογή είτε συνεχίζοντας με τον παρατεταμένο χρόνο παράδοσης ή ακύρωσης με μια πλήρη επιστροφή χρημάτων. Σημειώστε, ωστόσο, ότι εμείς δεν παραδίδουμε τα Σάββατα ή τις Κυριακές, εκτός από την περίπτωση της e-κάρτας δώρου που θα παραδοθεί κατά την ημερομηνία που υποδεικνύεται από εσάς. Με την αποδοχή αυτής της υπηρεσίας παράδοσης αποδέχεστε το προσωπικό παράδοσης ή έναν εκπρόσωπο του Προμηθευτή στο σπίτι σας και έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος βλάβης στο σπίτι σας ή σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντά σας, σας ζητάμε να απομακρύνετε τα υπάρχοντά σας ή οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει και να επιτραπεί στο προσωπικό παράδοσης η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι σας. Εκτός και αν προκλήθηκε από αμέλεια μας, εμείς δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οτιδήποτε δεν αφαιρείται με ασφάλεια, όπου θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα της παραγγελίας μπορούν να χωρέσουν στο σπίτι σας. Εάν το προϊόν (ντα) δεν χωράνε, μπορείτε ακόμα να τα παραλάβετε ή μπορείτε να τα επιστρέψετε. Οποιαδήποτε επιστροφή θα είναι με δικά σας έξοδα (βλέπε περαιτέρω την πολιτική Επιστροφών μας). Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων “παράδοση” ή “παραδοθεί” θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει γίνει σε εσάς ή σε τρίτο οριζόμενο και θα πρέπει να αποδεικνύεται από την υπογραφή για την παραλαβή των προϊόντων κατά τη συμφωνηθείσα διεύθυνση παράδοσης. Η e-κάρτα δώρο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει παραδοθεί σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Κάρτας δώρων, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία παράδοσης της εικονικής κάρτας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται από εσάς.

·  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αν δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ασφαλές ασφαλές μέρος για να αφήσουμε το δέμα σας. Αν δεν μπορούμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος, το προϊόν σας (ντα) θα πρέπει να επιστραφούν στην αποθήκη μας. Θα αφήσουμε ένα σημείωμα που θα εξηγούμε τους λόγους της μη παράδοσης, που είναι το δέμα σας είναι και πώς μπορείτε να αλλάξετε την παράδοση. Εάν δεν είστε σε θέση παράδοσης κατά το χρόνο που συμφωνήθηκε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πάλι για να αναδιατάξετε την παράδοση για άλλη βολική ημέρα. Αν μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας σας είναι διαθέσιμα ακόμα για παράδοση, η παραγγελία δεν μπορεί να παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε μας, θα υποθέσουμε ότι θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση και θα την τερματίσουμε. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της Σύμβασης, εμείς θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων έξοδα αποστολής (εκτός από τυχόν πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή σας από οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, εκτός από τη συνήθη μέθοδο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) χωρίς οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτή η σύμβαση έχει λήξει. Παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι οι μεταφορές που προέρχονται από τη λήξη της σύμβασης μπορεί να έχει ένα επιπλέον κόστος που θα έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε σε εσάς. Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στην e-κάρτα δώρο για την οποία η παράδοση πρέπει να διέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του κάρτα δώρων και ρήτρα 9 ανωτέρω.

·  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα προϊόντα θα είναι σε κίνδυνο από τη στιγμή της παράδοσης. Η κυριότητα των προϊόντων θα περάσει μόνο σε σας όταν λάβουμε την πλήρη καταβολή όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, ή κατά την παράδοση (όπως ορίζεται στο άρθρο 9), ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη.

·  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.
Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή όπως εμφανίζεται στον Οδηγό Αγορών/Εξόδων Παράδοσης, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών.
Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας,.
Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στον Οδηγό Αγορών. Επίσης, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και American Express, PayPal και με αντικαταβολή.
Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν. Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, θα ζητήσουμε προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση από τις αποθήκες μας.
Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω PayPal, το ποσό θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.
Την στιγμή που πατάτε το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής” επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας ανήκει.
Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.

·  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου V της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ως τόπος προμήθειας θα θεωρείται το Κράτος Μέλος της διεύθυνσης όπου πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα και ο εφαρμοστέος ΦΠΑ θα πρέπει να έχει τον συντελεστή που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος όπου πρόκειται να παραδοθούν τα αγαθά σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί.
Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και τη νομοθεσία της εκάστοτε δικαιοδοσίας, ο κανόνας “αντιστροφής της επιβάρυνσης” (άρθρο 194 της Οδηγίας 2006/112) δύναται να ισχύει για αγαθά που πρόκειται να παραδοθούν σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν ο πελάτης είναι ή απαιτείται να είναι υποκείμενος στο φόρο για τους σκοπούς ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρεώνουμε τον ΦΠΑ, με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από τον παραλήπτη ότι ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τα παρεχόμενα είδη θα αποδοθεί από τον πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιστροφής της επιβάρυνσης.

·  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1.Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου 3 κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε τη European Trades ΕΠΕ στη διεύθυνση

Πέτρου Ράλλη 375, Νίκαια, 18450, Αττική, Ελλάδα ή γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση sales@pourmaison.com, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο Παράρτημα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την επιστροφή αυτήν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

2 Συμβατικό Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Επιπροσθέτως του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης που παρέχεται στον καταναλωτή, όπως αυτό αναφέρεται στον όρο 1 ανωτέρω, σας χορηγούμε περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης των προϊόντων για να επιστρέψετε τα προϊόντα (εξαιρουμένων των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο 3 κατωτέρω, για τα οποία το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται).

Σε περίπτωση που επιστρέφετε τα προϊόντα εμπρόθεσμα εντός της περιόδου συμβατικής υπαναχώρησης, αλλά εκπρόθεσμα ως προς την περίοδο νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί μόνο η αξία των επιστρεφομένων προϊόντων. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα επιβαρύνουν εσάς.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον όρο 1 ανωτέρω, παρόλα αυτά αν μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση μετά την λήξη της προθεσμίας για τη νόμιμη υπαναχώρηση, υποχρεούστε σε κάθε περίπτωση να μας επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους.

3 Κοινές Διατάξεις (και για τις δύο περιπτώσεις υπαναχώρησης)

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
 • Μουσικά CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
 • Σφραγισμένα προϊόντα τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοσή τους σε εσάς, τα οποία λόγω της αποσφράγισης είναι ακατάλληλα πλέον για επιστροφή για λόγους υγιεινής.

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή να επιστρέψετε το προϊόν απευθείας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε κατά την παράδοση. Σας καλούμε να επιστρέψετε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν μαζί με την απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτήν. Με αυτήν την μέθοδο επιστροφής, επιβαρύνεστε εσείς με τα έξοδα επιστροφής.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ.όρο 1) εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας.

Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση sales@pourmaison.com.

·  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους Όρους αυτούς, η ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας μας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Στην περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης οφειλομένων σε αμέλεια μας,
 2. Σε περίπτωση απάτης ή δόλιας παραπλάνησης, ή
 3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη μας.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:

 1. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
 2. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας
 3. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων
 4. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων
 5. Απώλεια δεδομένων, και
 6. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

Λόγω της ανοικτής φύσης της παρούσας ιστοσελίδας και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από την παρούσα ιστοσελίδα, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην ιστοσελίδα.
Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής ή ως χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε προϊόντα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση όταν: α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγραφεί από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού, και γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν.
Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης από την Σύμβαση.

·  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος της ιστοσελίδας θα πρέπει να παραμείνει  ακλόνητα σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό μόνο ρητά από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Αυτό δεν εμποδίζει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου στο βαθμό που χρειάζεται για να κάνετε ένα αντίγραφο της παραγγελίας σας ή της Σύμβασης.

·  ΙΟΙ, ΧΑΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).
Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

·  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΜΑΣ

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

·  ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

·  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από την πλευρά σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Με την επιφύλαξη του όρου 19 ανωτέρω και όπως τυχόν διαφορετικά προβλέπεται, έχουμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε είτε μέσω e-mail είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.
Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντως επιδοθεί και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και ότι έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση e-mail, ότι το εν λόγω e- mail εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

·  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας.
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

·  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Δεν θα είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση στην απόδοση της, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από μια σύμβαση που προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). Ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, γεγονός, μη επέλευση, παράλειψη ή ατύχημα εκτός του εύλογου ελέγχου μας και περιλαμβάνει ειδικότερα (χωρίς περιορισμό) τα εξής:

 1. Οι απεργίες, ανταπεργίες ή άλλη βιομηχανική δράση.
 2. Κοινωνικές ταραχές, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
 3. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
 4. Αδυναμία της χρήσης των σιδηροδρόμων, της ναυτιλίας, των αεροσκαφών, αεροπλάνου, αυτοκινήτου ή άλλο μέσο δημόσιας ή ιδιωτικής μεταφοράς.
 5. Αδυναμία της χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 6. Οι πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμούς ή περιορισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης.

Η απόδοσή μας κάτω από οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που συνεχίζεται το Γεγονός Ανωτέρας Βίας, και θα έχουμε παράταση χρόνου για την απόδοση κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κάνουμε το Γεγονός Ανωτέρας Βίας σε εύλογο χρόνο  ή να βρούμε μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις μας από τη Σύμβαση μπορεί να εκπληρωθεί παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

·  ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της σύμβασης ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.
Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.
Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που αφορά στις Ειδοποιήσεις.

·  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

·  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας.
Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς από εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.
Κανένα μέρος δεν μπορεί να ασκήσει μέσο θεραπείας σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από το έτερο μέρος, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, πριν από την ημερομηνία της κάθε Σύμβασης (εκτός αν η ψευδής δήλωση έγινε με δόλο) και η άσκηση μέσων θεραπείας από το άλλο μέρος θα επιτρέπεται μόνο για τυχόν παράβαση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

·  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή.
Τη χρονική στιγμή που παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς ή που κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους μας, εκτός εάν απαιτείται η οποιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών, των Όρων μας ή της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου να πραγματοποιείται δια νόμου ή κυβερνητικής αρχής, περίπτωση και στην οποία οι τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που είχατε υποβάλει προγενέστερα των αλλαγών.

·  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από το Βουλγαρικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.
Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, η εν λόγω ρήτρα δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας.

·  FEEDBACK

Καλωσορίζουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Παρακαλούμε να στείλετε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου welovetolisten@pourmaison.com